RYCERSTWO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA – specyficznym charyzmatem Rycerstwa jest głoszenie zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, nad mocami zła, które dążą do zniszczenia człowieka. Celem jest także wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości i wypraszanie grzesznikom nawrócenia. Codzienne odmawianie prostego egzorcyzmu, celem odpędzania złych duchów od siebie, Kościoła i całego świata, a zwłaszcza od kuszonych i zniewolonych przez Szatana. Patronem Rycerstwa jest św. Michał Archanioł. W parafii od 20 lat.

Podstawowym obowiązkiem rycerzy jest dążenie do ciągłego trwania w stanie łaski uświęcającej, do częstego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii (obowiązkowo w piątek), do przestrzegania postów i do wytrwałej modlitwy w intencji Kościoła katolickiego, Ojczyzny i całego świata.

Angażujemy się w pracę w parafii, peregrynację figury św. Michała Archanioła, posługujemy podczas rekolekcji „Jezus na stadionie”, służymy wsparciem modlitewnym egzorcystom.

Rycerze gromadzą się na corocznych rekolekcjach, które odbywają się w Górkach koło Garwolina, lub w Miejscu Piastowym. Rekolekcje parafialne, dziele się Słowem Bożym z rozważaniem, cotygodniowe spotkania modlitewno-formacyjne.

Spotkania odbywają się w III wtorek miesiąca o godz. 16.30 w domu zakonnym, sala nr 2.

Do wspólnoty mogą należeć ochrzczeni mężczyźni i kobiety, którzy otwierają się na działanie Ducha Świętego, bez nałogów, żyjący w związkach sakramentalnych.