MINISTRANCI – głównym celem tej grupy jest stała formacja liturgiczno-duchowa chłopców, realizowana poprzez przygotowanie do czynnego udziału w życiu Kościoła, uwrażliwienia na piękno liturgii, a także na rozwój pewnych sprawności intelektualnych i fizycznych. W ramach formacji stałej każdy ministrant zdobywa wiedzę oraz umiejętności praktyczne w obrębie poszczególnych stopni ministranckich.

Serdecznie zapraszamy do służenia chłopców i mężczyzn w każdym wieku!

Spotkania:

I czwartek miesiąca: godz. 18.00 – uroczysta Msza św. w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza, a po niej spotkanie dla ministrantów i ich rodziców w sali niebieskiej domu zakonnego.

Czwartek 19:30 – spotkanie formacyjne dla lektorów i ceremoniarzy parafialnych

Sobota: godz. 11.00 – 13:00, konferencja formacyjna, próba liturgiczna całej wspólnoty ministranckiej, praca w grupach na poszczególnych stopniach, a po nich spotkanie w salce ministranckiej (poczęstunek, bilard, x-box, gry, piłka nożna, wycieczka itd.)

Opiekunem ministrantów jest ks. Emil Kurek CSMA

Adres e-mail kontaktowy do Księdza Opiekuna: emilkurekcsma@gmail.com