WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA posiada dar i zadanie kształtowania siebie we Krwi Chrystusa. Przejawia się to przez pełny udział w sakramentach, a w szczególności w codziennej Eucharystii; codzienne modlitwy do Krwi Chrystusa, a także poprzez cotygodniowe spotkania wspólnoty, na których rozważane jest Słowo Boże oraz dzielenie się świadectwem z ubiegłego tygodnia. Grupa Krwi Chrystusa realizuje się nie tylko w modlitwie, ale także w działaniu m.in. poprzez aktywny udział jako wolontariusze w parafialnej Caritas.