RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE – wspólnota dla młodzieży, począwszy od 7 klasy SP (1 gimn.). Formacja we wspólnocie opiera się na formule światło-Życie, postulująca jedność poznania i działania w człowieku, wskazuje na prawdziwą wolność człowieka, która polega na dobrowolnym poddaniu się wymaganiom prawdy – w myśl słów Chrystusa: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32). Realizowanie tej wolności w człowieku, jako podstawowy postulat pedagogii Ruchu, prowadzi do wychowania Nowego Człowieka i do rozwiązania kluczowego problemu współczesnego świata, zagrożonego wielorakim rozdarciem, przede wszystkim w samym człowieku. Ruch Światło-Życie ma swoje źródło w nurcie odnowy Soboru Watykańskiego II, dlatego – jak wierzymy – powstał z inspiracji Ducha Świętego. Ruch Żywego Kościoła został zawierzony Niepokalanej, Matce Kościoła 11 czerwca 1973 roku w Krościenku nad Dunajcem przez kardynała Karola Wojtyłę. Akt ten Ruch uznaje za swój akt konstytutywny, a Krościenko jest siedzibą Ruchu. W roku 1976 Ruch Żywego Kościoła przyjął nazwę “Ruch Światło-Życie”.

Wspólnota w naszej parafii zajmuje się formacją młodzieży, podczas cotygodniowych piątkowych spotkań oraz wspólnych niedzielnych mszy świętych. W zależności od danego tygodnia, w piątki odbywa się spotkanie formacyjne, adoracja, tzw. „pogodny wieczór” lub spotkanie w innej formie. W soboty staramy się, w miarę możliwości organizować wspólną jutrznię, czasami połączoną ze śniadaniem. W niedziele, natomiast, wspólnie uczestniczymy w młodzieżowej mszy św. o godzinie 10, podczas której jesteśmy odpowiedzialni za liturgię słowa oraz oprawę muzyczną.

Ruch Światło-Życie obejmuje ludzi różnego wieku i powołania. Cel i program Ruchu wyrażają najkrócej greckie słowa (światło) i (życie), wpisane w znak krzyża

i formuła “Światło-Życie”, oznaczająca jedność światła danego od Boga i życia, czyli świadectwo chrześcijańskiego życia. Sprawcą tej jedności – jak wierzymy – jest Duch Święty. On sprawia, że światło rozumu, światło sumienia, światło słowa Bożego, światło Chrystusa jako wzoru osobowego i światło Kościoła w formowaniu dojrzałych chrześcijan rodzi nowego człowieka we wspólnocie Kościoła.
Formacja podstawowa w Ruchu Światło-Życie jest oparta na “Obrzędach chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych” i rozpoczyna się od ewangelizacji prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela i do włączenia się w grupę formacyjną uczniów Chrystusa.

Pierwszy etap deuterokatechumenatu realizowany według “Drogowskazów Nowego Człowieka”, czyli “Dziesięciu kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej” prowadzi do uczestnictwa w Oazie Nowego Życia II stopnia. Rozpoczęta w niej inicjacja liturgiczna jest kontynuowana w drugim etapie formacji. Trzeci etap formacji – mistagogiczny (wtajemniczenia chrześcijańskiego) – obejmuje pogłębienie eklezjologiczne (Oaza Nowego Życia III stopnia) i odkrywanie swojego miejsca w Kościele w różnorakiej posłudze diakonijnej. Na każdym z etapów formacja odbywa się przez systematyczną indywidualną pracę uczestnika, przez cotygodniowe spotkania w małej grupie z animatorem oraz przez uczestnictwo w dniach wspólnoty Ruchu. Cechą charakterystyczną tej formacji jest wychowanie do liturgii i przez liturgię.

Spotkania:

  • I piątek miesiąca: godz. 19.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Aniołów
  • II piątek: godz. 19.00 – spotkanie formacyjne w salce oazowej (dom zakonny)
  • III piątek: godz. 18.00 – Msza święta w kościele, a po niej spotkanie w salce oazowej (dom zakonny)
  • IV/V piątek: godz. 19.00 – “pogodny wieczór” w salce oazowej (dom zakonny)
  • w każdą niedzielę: Msza św. o godz. 10.00, a po niej spotkanie w salce oazowej (dom zakonny

Do wspólnoty może należeć każdy od siódmej klasy aż po lata studenckie.

Opiekunem wspólnoty jest ks. Kamil Kędzior CSMA.