KRĄG BIBLIJNY przy Parafii Matki Bożej Królowej Aniołów jest grupą otwartą, zrzeszającą parafian i osoby zainteresowane, które pragną pogłębić swoją wiedzę biblijną i religijną. Swoją działalność krąg rozpoczął w 2014 roku. Celem kręgu jest rozwijanie wiedzy biblijnej, pogłębianie relacji z Bogiem poprzez lekturę Pisma Świętego, kształtowanie postaw ewangelizacyjnych i nauka medytacji chrześcijańskiej (lectio divina). W czasie spotkań uczestnicy mogą zadawać pytania odnośnie poruszanych kwestii biblijnych, brać udział w dyskusji, dzielić się swoim doświadczeniem lektury Słowa Bożego i przede wszystkim modlić się słowami tekstów biblijnych. Od września 2020 roku opiekę nad grupą przeją ks. Krystian Rosada CSMA.