KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA powstało przy naszej parafii w 2004 roku z inicjatywy grupy wiernych zaangażowanych w życie parafialne i słuchających rozgłośni toruńskiej. Jego głównym zadaniem  jest szerzenie informacji o Radiu Maryja, pozyskiwanie nowych słuchaczy oraz przyjmowanie ofiar na jego działalność, które są następnie przekazywane do Torunia. Zajmuje się także kolportażem książek i prasy katolickiej. W każdą II niedzielę miesiąca członkowie oraz sympatycy uczestniczą we Mszy Świętej o godz. 8.30, po której odbywa się spotkanie modlitewno-formacyjnym w salce na plebanii.