PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS – celem zespołu jest pomoc rodzinom wielodzietnym, osobom ubogim, samotnym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, bezdomnym. Wspólnota została powołana do istnienia w 2001 roku.

Celem zespołu jest: kupowanie i transport żywności, artykułów przemysłowych dla podopiecznych; przygotowywanie i wydawanie  comiesięcznych paczek żywnościowych dla 88 rodzin (1 i 3 czwartek miesiąca)  i 25-30 osób bezdomnych (1 i 3 środa miesiąca);rozwożenie paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych( 1 w miesiącu); przygotowywanie paczek świątecznych (wielkanocne i bożonarodzeniowe);rozprowadzanie świec świątecznych(2 razy w roku); zbiórki do puszek na wyprawki szkolne (wrzesień) i inne inicjatywy wynikające z bieżących potrzeb(cały rok);pozyskiwanie środków finansowych ze zbiórek i z odpisu z 1%; pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych (styczeń- kwiecień); pomoc jednorazowa dla niezarejestrowanych podopiecznych(cały rok);prowadzenie wywiadów środowiskowych(cały rok); refundacja recept(cały rok); przyznawanie zapomóg losowych(cały rok); prowadzenie magazynu  z odzieżą używaną(1 i 3 środa i czwartek w miesiącu); uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych  Caritas AW(według potrzeb); uczestniczenie w rekolekcjach wyjazdowych (raz w roku)

Formacja we wspólnocie odbywa się przez: udział w comiesięcznych Mszach św. dla wolontariuszy, podopiecznych i ofiarodawców Caritas; udział w spotkaniach formacyjnych i rekolekcjach w Caritas AW; prowadzenie czuwania modlitewnego w Wielkim Tygodniu

Dyżury odbywają się: dla rodzin w I czwartek miesiąca w godz.10.00-13.00 oraz w III czwartek miesiąca w godz. 15.00 – 18.00; dla bezdomnych I i III środa miesiąca w godz.10.00 – 11.00.

Do zespołu zapraszamy osoby dysponujące: czasem, siłą fizyczną, dostępem do środków transportu; charakteryzujące się cierpliwością, empatią, dyskrecją, wyrozumiałością dla bliźniego; dyspozycyjne, konsekwentne, świadome idei wolontariatu.

Duszpasterzem jest ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA, a przewodniczącą zespołu p. Barbara Szmel