BRACTWO ADORACYJNE – głównym celem wspólnoty jest kult Najświętszego Sakramentu. W ramach tego kultu trwamy na modlitwie jedną lub kilka godzin w tygodniu adorując Najświętszy Sakrament. Wybrana godzina adoracji jest czasem osobistego spotkania z Jezusem Eucharystycznym w milczeniu. W czasie tego spotkania obecny Chrystus odbiera od nas należną Mu cześć i chwałę.

W grudniu  2013r. parafianie  zgłosili – ks. proboszczowi Rafałowi Kamińskiemu – pragnienie wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Po akceptacji postanowiono zawiązać Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu, które wzięło odpowiedzialność za jej ciągłość w wyznaczonych dniach i godzinach zapisanych w grafiku. Kandydaci na członków bractwa złożyli również deklaracje z własnoręcznym podpisem, potwierdzając tym samym swoją służbę u stóp Pana Jezusa adorując Go w godzinie przez siebie wyznaczonej i potwierdzonej w wyłożonym grafiku.

13 lutego 2014 r. w naszym kościele parafialnym rozpoczęliśmy całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu uroczystą Mszą św. Do bractwa należy około trzystu osób świeckich. Wspiera nas również grupa rezerwowa, która powstała z osób, które z różnych przyczyn nie mogą adorować systematycznie.

Powstałe Bractwo Adoracyjne w naszej parafii jest apostolską formacją uczniów Chrystusa, którą przenika i łączy troska o zbawienie nie tylko własne, ale przede wszystkim swojej rodziny, parafii, ojczyzny i całego świata. Wspieramy naszą modlitwą papieża, biskupów, kapłanów, wspólnotę parafialną, Ojczyznę. Modlimy się za zmarłych członków bractwa i ich rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. Zostaliśmy powołani do służebnej działalności Bractwa Adoracyjnego i służby u Jego stóp. Słuchamy słowa Bożego i staramy się nim żyć. Wierzymy w realną obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Swoim życiem i postępowaniem staramy się świadczyć o Jego obecności wśród nas. Adorujemy i czuwamy przy Jezusie Chrystusie wiele godzin dziennie (od 8.30 lub 15.00 do 22.00 lub 24.00), a także dwie noce w miesiącu. Dzięki temu inni parafianie mogą przyjść do Jezusa o każdej porze dnia. Z dobrodziejstwa całodniowej adoracji korzystają również osoby z innych parafii.

Bractwo Adoracyjne spotyka się na wspólnej Mszy Świętej w I piątki miesiąca o godzinie 18.00. Organizujemy dwie adoracje nocne w miesiącu: wspólna adoracja nocna (w ciszy) w I czwartki miesiąca oraz całonocna adoracja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi (z rozważaniami) kończąca się wspólną Mszą św. jeden raz w miesiącu (trzeci piątek miesiąca). Członkowie Bractwa Adoracyjnego uczestniczą w Mszach Świętych przystępując do Komunii Świętej nie tylko w niedziele i święta ale w miarę możliwości również w dni powszednie. Pogłębiają swoją wiarę i wiedzę religijną poprzez czytanie książek i czasopism katolickich szczególnie o tematyce Eucharystycznej oraz aktywnie biorą udział w modlitewnych spotkaniach parafialnych.

Członkowie Bractwa Adoracyjnego spotykają się kilka razy do roku w salach Domu Zakonnego na spotkaniach: opłatkowym, wielkanocnym, jubileuszowym oraz spotkaniach
o charakterze organizacyjno-informacyjnym w zależności od potrzeb (np. przed wakacjami celem zapewnienia ciągłości adoracji w czasie okresu urlopowego).

Szeregi Bractwa są otwarte dla każdego. Do Bractwa Adoracyjnego może wstąpić każdy, kto chce poświęcić Jezusowi Chrystusowi swój czas na modlitwie uwielbienia w wyznaczonym przez siebie dniu i godzinie. Wstępujący do Bractwa Adoracyjnego powinni wyróżniać się uczestnictwem we Mszy Św. niedzielnej, praktykowaniem nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa w pierwsze piątki miesiąca, trwaniem w łasce uświęcającej, codziennym rozważaniem Słowa Bożego i aktywnym uczestnictwem w życiu i apostolstwie naszej parafii. Zgłoszenie kandydata do Bractwa Adorującego Najświętszy Sakrament polega na złożeniu deklaracji na ręce moderatora, superiora lub do skrzynki znajdującej się z lewej strony ołtarza w Kaplicy Aniołów, w której podaje się swoje dane personalne. Na podstawie deklaracji osoba zostaje wpisana do grafiku i przyjęta do Bractwa. Po półrocznej służbie otrzymuje legitymację stałej przynależności do Bractwa Adoracyjnego.

Moderatorem bractwa jest ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA a, a superiorem Marzenna Bogucka