Michalickie Orędownictwo Dusz Czyśćcowych

Start / Portfolio / Michalickie Orędownictwo Dusz Czyśćcowych
Michalickie Orędownictwo Dusz Czyśćcowych

MICHALICKIE ORĘDOWNICTWO DUSZ CZYŚĆCOWYCH

„Najlepsza Matko, wejrzyj swym miłosiernym wzrokiem na te dusze opuszczone, przyjdź Im ze skuteczną pomocą wśród opuszczenia, w jakim pozostają i pobudź serca wielu wiernych do modlitwy za Nie!”

Aby móc odgadnąć, czym jest „Orędownictwo Dusz Czyśćcowych” i w jakim celu powstało, należy najpierw zrozumieć, czym jest czyściec. Niestety nasza wiedza w tej materii jest na ogół bardzo skromna i ograniczona do obrazów, które być może jeszcze w dzieciństwie nam przedstawiano…
Każdy z nas dba o najbliższych, jak może i kiedy widzimy ich cierpienie, cierpimy razem z nimi. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby uśmierzyć ten ból. Pozostaje więc otwartym pytanie, dlaczego przestajemy w momencie ich śmierci, w czasie, w którym pozostają zdani sami na siebie i najbardziej potrzebują naszego wsparcia?
Prawdopodobieństwo, iż dusza zmarłego trafi do czyśćca, jest wysokie. Niestety, na nasze ogromne nieszczęście, czyściec nie jest wyłącznie zatłoczoną poczekalnią, w której jedynym zmartwieniem jest tęsknota za Bogiem. To ogromne uproszczenie, które sprawia, że większość z nas nie praktykuje we właściwym zakresie modlitw za Dusze Czyśćcowe.
Dziś każdy chce odczuwać, każdy oczekuje poczucia przyjemności i komfortu, toteż na siłę staramy się ubarwić rzeczywistość. Dramatycznym jest wprowadzanie tego działania w sferę naszej wiary i relacji z Panem Bogiem. Mówiąc o Miłosierdziu Bożym często zakłamujemy rzeczywistość, w efekcie czego coraz więcej osób nie dostrzega konsekwencji miernego życia, jakie – zdarza się – prowadzimy.
Największym sukcesem szatana jest to, że ludzie nie wierzą w jego istnienie, że nie mówimy o piekle czy katuszach odbywających się w więzieniu pokuty, jakim jest czyścieć. Nie myślimy więc o nim i bagatelizujemy jego rolę. Aby nie straszyć, aby nie psuć wspomnianego komfortu. Bo to niepopularne i nie wpisuje się w oczekiwania dzisiejszego człowieka, który nawet w kościele chce być dobrze „obsłużony” i wyjść z niego zadowolonym.
Nasze Dusze po śmierci, stojąc w obliczu Boga, same decydują się na drogę cierpienia, która pozwoli im się oczyścić – by móc w godności stanąć przed Stwórcą. Pan Bóg stawia nam bardzo wysoko poprzeczkę, zaś im grzeszniejsze było nasze życie, tym większe będziemy odczuwać męki.
Tak o tym mówi Święta Katarzyna z Genui:
„Dusze niektórych zmarłych wobec doskonałej świętości Boga czują się tak brudne i niegodne zbliżenia się do Niego, że same poddają się niewypowiedzianie wielkiej, lecz oczyszczającej męce. Są pomimo to szczęśliwe, gdyż wiedzą, że są zbawione”.
Płomień czyśćcowy różni się tylko tym od piekielnego, że jest czasem przejściowym. Ból i katusze, które odczuwają Dusze, są niewyobrażalne i nieporównywalne nawet do największych cierpień, jakich możemy doświadczyć tu, na ziemi. Tak mówił święty o. Pio „Synu, lepsze całe życie w największych kaźniach, niż jeden dzień w czyśćcu”.
Dusze same sobie nie są w stanie pomóc. Czekają na nasz ratunek, a my nie możemy pozostać obojętni wobec tego faktu. Każdy z nas może i powinien, niczym sanitariusz, udzielić niezbędnej pomocy. Gdy uświadomimy sobie, jak ogromne cierpienia odczuwają, i jaką ulgę może przynieść Im zamówiona Eucharystia, odmówiony różaniec, rozważanie Męki Pańskiej i każda nasza modlitwa czy post, zrozumiemy, czym jest Orędownictwo Dusz Czyśćcowych.
Z dzienniczka Siostry Faustyny:
„Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą.”
Dusze nie pozostają niewdzięczne za naszą modlitwę. Istnieje niezmierzona liczba świadectw i przykładów osób, które otrzymały ogromne wsparcie od Dusz, które również zaowocowały przemianą wewnętrzną i prawdziwym nawróceniem.
Podczas spotkań będziemy dzielić się przeżyciami Świętych, którzy doświadczyli szczególnego kontaktu z Duszami Czyśćcowymi, będziemy prosić Miłosiernego Boga o zmniejszenie Ich cierpień i przyspieszenie przyjęcia do Bożego Królestwa.

Ofiaruj Duszom Czyśćcowym tę modlitwę tak często, jak będzie to możliwe:
Ojcze Przedwieczny,
ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego,
Pana naszego, Jezusa Chrystusa
w połączeniu ze wszystkimi Mszami świętymi
dzisiaj na całym świecie odprawianymi,
za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających,
za grzeszników na świecie,
za grzeszników w Kościele powszechnym,
za grzeszników w mojej rodzinie,
a także w moim domu. Amen.

Zapraszamy na Eucharystię a po niej konferencję lub różaniec które odbywać się będą w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 18:00. Zapraszamy również do rozważania męki Pańskiej przed Najświętszym Sakramentem w każdy czwartek o godzinie 23:00.
Więcej na www.facebook.com/OredownictwoDuszCzyscowych

Michalickie Orędownictwo Dusz Czyśćcowych