PROMISJA to stowarzyszenie erygowane w diecezji toruńskiej, którego oddział zainicjował swoją działalność w par. MB Królowej Aniołów w Warszawie w kwietniu 2011 roku. Wraz z ks. Mieczysławem Kuclem zapoczątkowano wówczas cykl ewangelizacyjny korzystając z parafialnego narzędzia ewangelizacyjnego jakim jest kurs ALPHA.

Od tamtej pory prowadzone są w naszej parafii trzy edycje Alpha rocznie. Dziesięciotygodniowy kurs  skierowany jest do osób, które szukają odpowiedzi na ważne życiowe pytania lub chcą zgłębić podstawy wiary chrześcijańskiej, czy wrócić do Kościoła.

Na bazie tego kursu powstała w naszej parafii nowa WSPÓLNOTA EWANGELIZACYJNA ALPHA (działająca w ramach Stowarzyszenia ProMisja), składająca się z osób, które po doświadczeniu żywej relacji z Bogiem podczas kursu Alpha, pragnęły wzrastać w  poznawaniu Boga i życiu chrześcijańskim. Cotygodniowe spotkania zawierają trzy elementy – uwielbienie Boga, nauczanie przybliżające rozumienie Słowa Bożego oraz wstawiennictwo w aktualnych potrzebach. Przewidziany jest też czas na budowanie relacji przyjaźni. Członkowie wspólnoty spotykają się również na studiowaniu Pisma  Świętego w małych grupach domowych. Oprócz spotkań wewnątrzwspólnotowych jesteśmy zaangażowani w permanentną posługę przekazywania ewangelii organizując kolejne edycje Alpha, a także w służbę wzmacniania małżeństw prowadząc dla nich KURS MAŁŻEŃSKI.

Spotkania wspólnotowe – niedziela, godz. 11:00

Eucharystia wspólnotowa – każda ostatnia sobota miesiąca, godz. 18:00

Alpha – środa, godz. 19:00

Kurs Małżeński – czwartek, godz.19:00

T: 22 746.32.68
E: alphabemowo.mi@gmail.com

www.promisja.pl