DOMOWY KOŚCIÓŁ – obejmuje małżeństwa, skupiające się w poszczególnych kręgach formacyjnych, które realizują program Ruchu Światło – Życie. Małżeństwa dzielą się życiem, wspólnie się modlą, pogłębiają wiedzę religijną, rozważają Słowo Boże, a w swoich środowiskach starają się być świadkami żyjącego Chrystusa. Spotkania formacyjne odbywają się regularnie, co miesiąc, a w każdą 3 niedzielę spotykają się na Eucharystii.