LITURGICZNA SCHOLA DOROSŁYCH – Nasza parafialna schola istnieje już bardzo długo! Jednak przez lata uaktywniała się ona tylko na Triduum Paschalne, lub inne uroczystości. Wraz z przybyciem proboszcza ks. Rafała Kamińskiego, przybyło również pragnienie, aby schola ubogacała liturgię nie tylko od święta. Wciąż rozszerzamy repertuar: trochę klasyki kościelnej, pieśni patriotyczne, współczesne pieśni liturgiczne.

Jesteśmy przekrojem społeczeństwa. Mamy różny wiek, płeć, zawody, temperamenty, zainteresowania, predyspozycje,  poczucie humoru, nastawienie do życia. Ale jedno jest pewne: łączy nas muzyka, która przecież łagodzi obyczaje (Arystoteles) i dzięki temu pomaga przetrwać drobne kryzysy.

Śpiewamy w grupie 40-50 osób to też wyzwanie i wzajemne szlifowanie. Śpiewamy w czterech głosach: sopran, alt, tenor i bas.

Celem Liturgicznej Scholi Dorosłych jest śpiew podczas Mszy św., okolicznościowych nabożeństw, a także koncerty, wspólne kolędowanie, śpiewanie pieśni patriotycznych. Można by za św. Augustynem powiedzieć, że celem wspólnoty jest:„Śpiewać pięknie Bogu, to znaczy śpiewać z radością. Co znaczy śpiewać z radością? Znaczy to, aby zrozumieć, że nie można wyrazić słowami tego, co śpiewa się sercem.” A więc, nasz cel to pomóc innym być bliżej Boga.

Spotykamy się w każdą środę w godz. od 19.30 do 22.00 w sali na Syjonie.

Jeśli chcesz nauczyć się śpiewać pod fachową opieką, lubisz pracować w grupie, masz wolnych 10 godz. w m-cu (nieraz trochę więcej), jesteś osobą zdyscyplinowaną i z radością zaśpiewasz Panu – zapraszamy do nas! Gdybyś przypadkiem był mężczyzną – to masz fory, (bo ich u nas trochę mało) bo, aby uzyskać pełną harmonię głosów, potrzebujemy równowagi, a więc Ciebie! Kobiety zwykle nie zawodzą i nie potrzebują specjalnej zachęty. Czekamy na wszystkich z dobrym słuchem i głosem (szczególnie zachęta dla Panów!!!)

Wszystkich, którzy podobnie myślą i czują zapraszamy do współpracy. Chóry bardziej liczne brzmią potężnie i dają większe możliwości przekazu. . Szef chóru, kierowany odgórnie (przez Pana Boga) już wie, jak nas poprowadzić. My dajmy swoje chęci i możliwości.

Opiekę duchową nad wspólnotą scholi dorosłych sprawuje ks. proboszcz Kazimierz Joniec, a jej szefem Adam Motyczyński – organista.