Spotkania “Jestem Czwarty – J4”

Start / Aktualności / Spotkania “Jestem Czwarty – J4”
Spotkania “Jestem Czwarty – J4”
Któż jak Bóg!
W ramach formacji JESTEM CZWARTY zapraszam młodzież maturalną, akademicką i postakademicką (i nie tylko) na cykl spotkań pt. “Z górnej półki”.
Spotkania mają formę medytacji biblijnej i odbywają się co 2 tygodnie w niedziele o godz. 21:00 w Kaplicy Aniołów w parafii Matki Bożej Królowej Aniołów w Warszawie na Bemowie począwszy od 13 września 2020.
Wprowadzenia do medytacji będą także umieszczane na stronie michalici.pl (blog Jestem Czwarty) oraz na Facebook’u.
Zapraszam,
ks. Michał Mazur CSMA