// pętla tworząca listę liczb wynikowych po przecinku
for ($i = 1; $i <= $1; $i++) { // losowanie poszczególnych liczb $wynik .= mt_rand($1, $15); // dodanie przecinków między liczbami if ($i < $1) { $wynik .= ", "; } }