O Komunii świętej na rękę

Start / Aktualności / O Komunii świętej na rękę
O Komunii świętej na rękę

Przyjmowanie Komunii świętej na rękę jest gestem starożytnym. Na przykład Cyryl Jerozolimski instruował nowoochrzczonych: „Podstaw dłoń lewą pod prawą niby tron, gdyż masz przyjąć Króla. Do wklęsłej ręki przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz: »Amen«”.
Dziś dłonie trzymamy odwrotnie, by w prawą rękę wziąć komunikant.
Od 1969 r. na prośby skierowane przez Konferencje Episkopatów Kongregacja wydaje zgody na Komunię św. na rękę. W Polsce obowiązuje następująca zasada: „Komunii świętej udziela się przez podanie Hostii wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś prosi o Komunię na rękę przez gest wyciągniętych dłoni, należy mu w taki sposób jej udzielić. Przyjmujący winien spożyć Ciało Pańskie wobec szafarza” (Wskazania Episkopatu Polski podpisane w 2005 r.).