Michalczowianie – video

Start / Aktualności / Michalczowianie – video
Michalczowianie – video

Grupa Regionalna “MICHALCZOWA” istnieje od 2000 roku i prowadzi działalność w niewielkiej, liczącej 450 mieszkańców miejscowości Michalczowa należącej etnograficznie do odmiany północnej regionu Lachów Sądeckich a administracyjnie do: Gminy Łososina Dolna, Powiatu Nowy Sącz, Województwa Małopolskiego.

Założycielem, kierownikiem artystycznym zespołu jest Andrzej Mliczek.

Grupa Regionalna “Michalczowa” działa pod patronatem Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego “Michalczowa” przy Szkole Podstawowej w Michalczowej a wspierana jest finansowo przez Urząd Gminy w Łososinie Dolnej i Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz firmy i instytucje. W trzech grupach (dziecięcej, młodzieżowej i dorosłej) zrzesza ponad 70 osób kultywujących miejscowe zwyczaje, śpiewu, tańca i muzykowania. Dzieci i młodzież uczą się tradycyjnego śpiewu, tańca, nabywają umiejętności gry na instrumentach ludowych w Szkółce Muzykowania Ludowego prowadzonej przez mgr inż. Martę Mikulską-Jurczak oraz wiedzy etnograficznej o regionie. Zespół w prezentowanych programach artystycznych przedstawia tradycyjne tańce i pieśni Lachów Północnych, Lachów Sądeckich i Limanowskich, Krakowiaków Wschodnich: walce, sztajery, polki: suwane, podmajder, z nogi, cięta, mietlarza, krzyżaka, rzezankę, krakowiaki krakowskie i sądeckie, tramelki, chodzone, jadownicką, razoka, warszawiankę, dreptane, parady, hop walce, razówki oraz autentyczne dawne zwyczaje i zabawy.

Zespół Grupa Regionalna “Michalczowa” wraz z kapelą dokonał nagrań CD, DVD melodii, pieśni, tańców, zwyczajów ludowych z regionu Lachów Sądeckichi Krakowiaków, Lachów Limanowskich,Szczyrzyckich,Górali Sądeckich i Pogórza Sądeckiego oraz występował dla Radia i Telewizji Polskiej a także na żywo w popularnym programie Narodowej Telewizji Serbii RTS1. Stowarzyszenie “Michalczowa” wraz Grupą Regionalną “Michalczowa” jest organizatorem w Michalczowej cyklicznych imprez folklorystycznych:
Przeglądu Folkloru Sądecczyzny
Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych
Zaduszkoweych Wspominek Muzykanckich,
uroczystości patriotycznych i innych.

Za działalność kulturalną GR Michalczowa otrzymała wyróżnienie od Ministra Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego a także medale Zasłużony dla Kultury Polskiej.