Nowe logo biblioteki parafialnej

Start / Aktualności / Nowe logo biblioteki parafialnej
Nowe logo biblioteki parafialnej

W ostatnich dniach na budynku domu zakonnego zmieniono logo upamiętniające erygowanie biblioteki parafialnej  im. św. Jana Pawła II.

Biblioteka Jana Pawła jest ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych , którzy chcą korzystać z jej zbiorów.

Biblioteka prowadzi księgozbiór składający się książek i czasopism, udostępniany dla celów kształcenia i samokształcenia dla młodzieży i dorosłych, dla ich rozwoju intelektualnego i społecznego uczestnictwa w kulturze.

Biblioteka jest szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże Tchnienie, jakie towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka” 

( Jan Paweł II do młodzieży, Warszawa, 1999 r.)