Nowi ministarnci

Start / Aktualności / Nowi ministarnci
Nowi ministarnci

W Niedzielę Gaudete (17 grudnia) podczas sumy o godz. 11:00 pięciu kandydatów: Bartłomiej Bieniek, Mateusz Kaczyński, Karol Kiełbasa, Łukasz Kukliński oraz Wojciech Szemela zostało przyjętych do grona ministrantów naszej parafii w stopniu choralisty. Jest to pierwszy z sześciu stopni posług ministranckich, do którego należy przede wszystkim odpowiadanie kapłanowi na wezwania podczas mszy św. oraz nabożeństw a także dawanie znaków wiernym dzwonkami oraz gongiem.

Uroczystości przyjęcia nowych ministrantów przewodniczył oraz obrzędu wprowadzenia do posługi dokonał ks. Proboszcz Kazimierz Joniec CSMA. Wielkim wyróżnieniem oraz powodem do radości dla chłopców był fakt uczestnictwa we mszy św. wielu naszych parafian (kościół był wypełniony po brzegi) oraz licznie przybyłych braci ministrantów (którzy ledwie zmieścili się w prezbiterium, zajmując nawet miejsca przeznaczone dla kapłanów), począwszy od najmłodszych kandydatów (6 lat) po Panów Seniorów, pamiętających jeszcze czasy mszy trydenckiej. Służba liturgiczna zadbała o przepiękną oprawę. We mszy św. uczestniczyły również rodziny nowo przyjętych, z których rodzina Bartka Bieńka ufundowała dla parafii złoty kielich do sprawowania Najświętszej Ofiary.

Nowi ministranci otrzymali od księdza Proboszcza specjalne błogosławieństwo do pełnienia posługi przy ołtarzu oraz strój liturgiczny składający się z komży, pelerynki oraz wyróżniającej ich stopień odznaki. Zanim jednak doszło do tej wspaniałej chwili, kandydaci musieli przejść siedmiomiesięczny okres przygotowawczy. Zapisali się jako kandydaci w maju br., zaraz po przyjęciu pierwszej komunii świętej. Przez ten czas chłopcy uczestniczyli we mszy św. już przy ołtarzu (ubrani w złote szarfy). W pierwszych tygodniach ich zadaniem było przede wszystkim przyglądać się posłudze ministranta. Równolegle odbywali oni próby, jak należy wykonywać określone funkcje i stopniowo byli wyznaczani do pełnienia prostszych z nich. W tym czasie lektorzy wraz z księżmi przyglądali się ich zaangażowaniu oraz stopniu opanowania ww. umiejętności, by móc ostatecznie stwierdzić, czy mogą oni zostać dopuszczeni do służby w stopniu choralisty.

Radość oraz duma wypełnia serce lektora z kilkunastoletnim stażem, kiedy widzi jak kolejni chłopcy odważnie odpowiadają Panu na Jego wezwanie i podejmują się wielce zaszczytnej, ale również często niełatwej służby. Mogliby przecież, zamiast wstawać co sobotę na zbiórkę na godz. 10:00 dłużej pospać; albo wieczorami grać na komputerze lub zwyczajnie odpoczywać. Oni jednak wybierają mszę świętą oraz wymagające dyscypliny i samozaparcia próby służenia. To kształtuje charakter. Wspaniale, że mamy w naszej parafii takich chłopców. Są oni naszą nadzieją na przyszłych dobrych mężów, bądź kapłanów. Módlmy się za nich o wytrwałość w wierze i służbie.

Zapraszamy chętnych do wstąpienia w nasze szeregi. Spotykamy się w każdą sobotę o godz. 10:00, aby doskonalić umiejętności służenia przy ołtarzu. Następnie przenosimy się do salki ministranckiej, gdzie przy poczęstunku gramy w bilard lub gry video. Każdy z nas służy podczas mszy św. w niedzielę oraz co najmniej raz w tygodniu w wybranym przez siebie dniu. Poza tym, w każdy Pierwszy Czwartek Miesiąca oraz w Uroczystości przygotowujemy przepiękną oprawę liturgiczną z pełną asystą. „Odwagi, bo Jezus woła”

Matiasz