Różaniec do granic

Start / Aktualności / Różaniec do granic
Różaniec do granic

W święto Matki Bożej Różańcowej (7 października), na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich, Polacy udadzą się na granice kraju, by w modlitwie różańcowej powierzyć losy swojej Ojczyzny i modlić się o ratunek dla całego świata.

„Różaniec do granic” jest kontynuacją ubiegłorocznej Wielkiej Pokuty, która zgromadziła 150 000 osób na Jasnej Górze. W tegorocznej modlitwie, według organizatorów, może uczestniczyć nawet milion osób. To będzie wielkie wydarzenie religijne przeżywane w 319 kościołach stacyjnych i w ok. 4000 lokalizacjach modlitwy różańcowej, wyznaczonych wzdłuż całej lądowej i morskiej granicy Polski. Uczestnicy modlitwy różańcowej zgromadzą się o godz. 10.30 w wybranym kościele stacyjnym na konferencji wprowadzającej, po której odprawiona zostanie Msza Święta a następnie nabożeństwo eucharystyczne z adoracją Najświętszego Sakramentu. Ok. godziny 13 nastąpi rozesłanie uczestników do wskazanych miejsc modlitwy różańcowej. Przewodnikami na drodze będą miejscowi wolontariusze, którzy zapewnią bezpieczne przejście lub przejazd kilkunasto, a w niektórych przypadkach, kilkudziesięcio osobowych grup modlitewnych. Modlitwa różańcowa za Polskę i za świat – o polskie rodziny oraz pokój w naszym kraju i na całym świecie, rozpocznie się o godz. 14.00. Do wspólnej modlitwy zostali również zaproszeni sąsiedzi z innych krajów.

Kościół stacyjny wybrany jako miejsce modlitwy dla pielgrzymów z naszej parafii położony jest w miejscowości Kostomłoty nad Bugiem. Jest to szczególne miejsce, w którym splatają się losy wyznawców Chrystusa mających korzenie polskie, rusińskie i ukraińskie. Będziemy gościli w jedynej w Polsce i Europie katolickiej parafii neounickiej obrządku bizantyjsko – słowiańskiego. Historia wsi Kostomłoty sięga wczesnego średniowiecza. Pierwsza wzmianka w literaturze pochodzi z roku 1412. Parafia w Kostomłotach założona została w roku 1627, a więc niedługo po Unii Brzeskiej, na mocy której powstał obrządek greckokatolicki. Z tego roku pochodzi zabytkowa ikona patrona cerkwi – świętego męczennika Nikity (zm. w 370 r.). W roku 1875 wierni uniccy zostali administracyjnie podporządkowani Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Obok parafii prawosławnej, w 1927 r. została reaktywowana katolicka parafia obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Represje komunistyczne i zawirowania polityczne trudnej historii XX wieku sprawiły, że z kilkudziesięciu katolickich parafii neounickich rozsianych na terenach dawnych diecezji: podlaskiej, łuckiej, pińskiej i wileńskiej została tylko jedna w Kostomłotach. Po zakończeniu drugiej wojny światowej miejscowych neounitów spotkał los wszystkich objętych przesiedleńczą akcją „Wisła”. Inspirowana ideologią stalinowską akcja rzuciła w 1947 r. mieszkańców Kostomłotów na daleką i obcą ziemię olsztyńską. Większość z nich powróciła w rodzinne strony pod koniec lat 60 i na początku 70 tych.  W latach 1967 – 2007 posługę duszpasterską w parafii sprawowali zakonnicy ze Zgromadzenia Księży Marianów. Od lipca 1998 r. cerkiew parafialna pod wezwaniem Świętego Nikity stanowi sanktuarium błogosławionych Męczenników unickich z Pratulina. W 2007 roku parafia w Kostomłotach została objęta opieką duszpasterską przez księży diecezjalnych a opiekę biskupią nad parafią Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Kostomłotach sprawuje, jako delegat apostolski, biskup siedlecki.

Od początku XXI wieku na terenach nadbużańskich ujawnia się również wzmożona działalność Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W 2003 w Kostomłotach został założony męski monaster oraz reaktywowano parafię prawosławną. Z nieodległej Dobrowody do Kostomłotów przeniesiono drewnianą cerkiew, służącą obecnie zarówno monasterowi, jak i parafii.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej za kraj i cały świat, która jak wiemy z objawień Matki Bożej w Fatimie, jest modlitwą skuteczną. Wzywa nas do niej Matka Boża niemal we wszystkich objawieniach, nawołując do pokuty, nawrócenia i modlitwy różańcowej. Tej modlitwy tak bardzo potrzeba nie tylko każdemu z nas ale przede wszystkim naszym Rodzinom, Ojczyźnie, Europie i Światu.

Elżbieta i Andrzej Zaręba (Domowy Kościół) i Jadwiga Kraucka (Żywy Różaniec)