Drodzy Parafianie!

Start / Ogłoszenia / Drodzy Parafianie!

Dziękuję Wam z całego serca za udział w rekolekcjach i Osiedlowej Drodze Krzyżowej, szczególnie tym którzy zaangażowali się bezpośrednio w pomoc przy przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne i do przeprowadzenia tych ważnych dla naszej parafii wydarzeń. W ostatnim dniu rekolekcji (10 kwietnia) zrodziła się ciekawa inicjatywa, niejako jeden z owoców rekolekcji. Otóż chcemy, co roku (10 kwietnia), sprawować uroczystą Mszę św. za Ojczyznę i modlić się za wszystkich, którzy zginęli przed dziewięciu laty w katastrofie smoleńskiej. My, jako wspólnota, mamy szczególny obowiązek pamiętać i modlić się za naszego parafianina gen. Franciszka Gągora, który miał pogrzeb w naszym kościele. Mszy pogrzebowej przewodniczył wtedy Arcybiskup Józef Kowalczyk. „Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny – to słowa Pisma Świętego, które w ostatnich dniach przemawiają do nas wszystkich ze szczególną mocą” – powiedział w homilii. „Zapytano kiedyś jednego greckiego wodza i myśliciela: Powiedz kogo uważasz za największego człowieka. Odpowiedział skromnie: zobaczycie, jak który będzie z nas umierał. Po tym poznacie, który z nas jest największy. Gen. Franciszek Gągor umarł śmiercią bohaterską – śmiercią, która jest miarą ludzkiej wielkości i formatu człowieczeństwa. Zginął na posterunku w służbie ojczyźnie, w służbie żołnierskiej” – przytoczył abp Józef Kowalczyk. „Dopiero zetknięcie się z chorobą lub śmiercią, wobec których nawet najsilniejsi zauważają swą kruchość i słabość, pozwala na głębszą refleksję na temat przemijania, które towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia” – podkreślił. W ceremonii pogrzebowej oprócz najbliższych generała uczestniczyli także licznie przybyli przedstawiciele wojska. Najwyższego dowódcę Polskich Sił Zbrojnych w czasie pokoju, żegnali najwyżsi rangą dowódcy sił zbrojnych z wielu państw Europy i świata. Udział w pogrzebie brali także członkowie rządu oraz parlamentarzyści. Został pochowany na Powązkach, miał wówczas 59 lat. W przyszłym roku, w dziesiątą rocznicę tragedii smoleńskiej, chcemy poświęcić specjalnie przygotowane przy naszym kościele miejsce (skwer, głaz) z tablicą upamiętniającą tamtą tragedię i wszystkie osoby, które zginęły, na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. Przed nami Wielki Tydzień. Zapraszam do licznego udziału we wszystkich Nabożeństwach, Liturgii Triduum Paschalnego i adoracji Pana Jezusa.

Ks. proboszcz Kazimierz Joniec