Drodzy Parafianie!

Start / Ogłoszenia / Drodzy Parafianie!

W miniony wtorek (4 lutego) pożegnaliśmy naszego duszpasterza śp. Ks. Tadeusza Ruszkowskiego. Rzadko widzieliście Go przy ołtarzu bo z racji wieku (85 l.) Mszę św. sprawował w kaplicy zakonnej, natomiast często posługiwał w konfesjonale dzieląc się z Wami swoim kapłaństwem. Śp. ks. Tadeusz Ruszkowski ur. 11.03.1935 Łodzi-Podgórze po ukończeniu Szkoły, Podstawowej przybył do Miejsca Piastowego do Niższego Seminarium Duchownego. Po kilku latach nauki został skierowany do domu zakonnego w Bydgoszczy, gdzie złożył egzamin maturalny. Formację zakonną rozpoczął w Pawlikowicach w 1952 r.  Pierwszą profesję złożył 29.09.1953 r., a dozgonną 29.09.1956 r. Do kapłaństwa przygotowywał się w ITKM w Krakowie w latach 1957 – 1962. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Biskupa Juliana Groblickiego 21.12.1962 roku. Następnie został skierowany na Prymasowskie Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie. Przez trzy lata (1965-1969) pracował w Niższym Seminarium Duchownym w Miejscu Piastowym. Do Miejsca Piastowego powrócił jeszcze w 1981 roku na urząd przełożonego domu macierzystego (1981-1984). W trzech parafiach pełnił obowiązki proboszcza: w Młochowie k/ Nadarzyna (1969-1972), w Jasieniu k/Ustrzyk Dolnych (1974-1981) i w Prałkowcach k/Przemyśla (1984-1988). Od 1991 r. pomagał w duszpasterstwie parafialnym w Toruniu. Jako rezydent przebywał 12 lat w domu zakonnym w Bydgoszczy (1993-2015). Tam, przejmując obowiązki kapelana, zaangażował się na kilka lat w pracę formacyjną w Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia Polskiego Związku Niewidomych. Od 20 listopada 2015 roku zamieszkał w naszym domu zakonnym na Bemowie. Zmarł 30 stycznia w liturgiczne święto bł. ks. Bronisława Markiewicza. Pozostanie w naszej pamięci jako gorliwy kapłan i zakonnik. Był dokładny i sumienny w wypełnianiu swoich obowiązków. Wrażliwy na piękno liturgii. W relacji z bliźnimi otwarty, szczery, życzliwy. Jako michalita w pełni realizował charyzmat „powściągliwości i pracy”. We Mszy pogrzebowej udział wzięło ponad czterdziestu kapłanów i duża  liczba sióstr zakonnych. Został ks. Tadeusz pochowany na cmentarzu w Markach. Dziękuję z całego serca Wam drodzy parafianie za liczny udział w pogrzebie i wspólnotową oraz osobistą modlitwę.

W poniedziałek 10 lutego wyjeżdżam wraz z innymi pielgrzymami (razem 49 osób) do Ziemi Świętej. Zabieram Was w swoim sercu i będę pamiętał w modlitwie o całej parafii. Odwiedzimy m. in. takie święte miejsca jak: Jerozolima, Góra Oliwna, Góra Syjon, Bazylikę Grobu Pańskiego, Hajfę, Nazaret, Kanę Galilejską, Tyberiadę, Tabghę. Popłyniemy Jeziorem Genezaret, potem Doliną Jordanu przejedziemy w stronę Pustyni Judzkiej do Jerycha. Będziemy nad rzeką Jordan w miejscu chrztu Pana Jezusa, potem Morze Martwe, Betlejem – Bazylika Narodzenia i po siedmiu dniach powrót. Proszę Was o duchową łączność na modlitwie. Niech Pan Jezus nasz Zbawiciel będzie dla nas źródłem radości i wdzięczności za blisko 100 lat istnienia michalitów i czterdzieści lat posługi w naszej wspólnocie parafialnej na Bemowie. Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia i obfitości łask od Jezusa i Jego Matki Maryi Królowej Aniołów.

ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA