Drodzy Parafianie!

Start / Ogłoszenia / Drodzy Parafianie!

U progu kolejnego roku naszego życia przeżywamy Uroczystość Chrztu Pańskiego. CHRZEST jako
pierwszy sakrament otwiera mam drogę relacji z dobrym, kochającym nas Bogiem. Ta droga relacji z
Bogiem to życie wiarą w naszej codzienności, spotkania na modlitwie, dobre codzienne życie a nade
wszystko możliwość uczestnictwa w Najświętszej Eucharystii. Przeżywamy rok w którym, chcemy jeszcze
bardziej zbliżyć się do Boga obecnego we Mszy świętej. Wielka Tajemnica naszej wiary domaga się z
naszej strony otwarcia, byśmy pomimo naszych ludzkich ograniczeń mogli w niej świadomie w pełni i
owocnie uczestniczyć. Otrzymane na chrzcie świętym łaski, w sposób szczególny moc Ducha Świętego,
pozwala nam tak przeżywać życie, aby nie było obce Bogu i ludziom. Świadomość daru łaski chrztu
świętego winna nakierować nasze myśli w stronę tych, dzięki którym sakrament ten stał się kiedyś naszym
udziałem. Z głębi serca dziękujmy dziś dobremu Bogu za dar naszych Rodziców – dziękujmy za ich odwagę
wiary i decyzje, którą podjęli kiedyś w naszym imieniu. Dziękujmy za świadectwo ich wiary, dzięki
któremu nasza wiara mogła się rozwijać i wzrastać. Nie możemy zapomnieć o naszych rodzicach
chrzestnych, którzy kiedyś przed Bogiem i Kościołem zobowiązali się pomagać naszym rodzicom i nam w
tym, abyśmy żyli kierując się dobrem, poznając i naśladując Jezusa. Chciejmy wyrazić ponadto
wdzięczność za dar osoby kapłana, który w imieniu Boga podarował nam ten niezwykły skarb – BOŻEGO
ŻYCIA WIARY. Dziś i w kolejnych dniach naszego życia uczyńmy wszystko co w naszej mocy, aby łaski
chrztu świętego rozwijać i stawać się żywym świadectwem dla tych, których Bóg stawia na drodze naszej
codzienności. Niech błogosławieństwo Niedzieli Chrztu Pańskiego dotrze do waszych serc i je umocni. ■
ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA