Drodzy Parafianie!

Start / Ogłoszenia / Drodzy Parafianie!

Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, dziś (20 października) we wszystkich parafiach w Polsce odbywa się doroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes). Liczenie wiernych ma miejsce tradycyjnie w tzw. przeciętną niedzielę, która nie przypada w szczególne kościelne święto lub uroczystość. Badanie wiernych jest coroczną akcją o charakterze statystycznym, organizowaną zazwyczaj jesienią. Głównym celem liczenia wiernych w ponad 10,5 tys. polskich parafii jest sprawdzenie, ile osób przychodzi na Msze św., ile z nich stanowią mężczyźni, ile kobiety, a ilu wiernych przystępuje do Komunii świętej. Dane posłużą do uaktualnienia statystyk w Kościele katolickim w Polsce. W ten sposób powstaje tzw. „mapa religijności” – cenny materiał dla samego Kościoła oraz dla socjologów i statystyków. Badania odbywają się zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski. Każdego roku Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego kieruje do parafii poprzez kurie diecezjalne kwestionariusz, w którym prosi proboszczów o przeprowadzenie w określoną niedzielę zliczania wiernych obecnych i przystępujących do Komunii świętej na każdej Mszy, a także we wszystkich – o ile jest ich więcej niż jedna – świątyniach należących do parafii. Wypełnione formularze najpierw trafiają z parafii do miejscowej kurii biskupiej, a następnie są zbiorczo przesyłane do ISKK. Podczas badania proboszczowie podają liczbę mieszkańców, którzy realnie zamieszkują teren parafii. Chodzi o to, by uniknąć niejasności związanych m.in. z odpływem wiernych, którzy wyemigrowali zagranicę i tylko sporadycznie utrzymują kontakt z rodzinną miejscowością, a faktycznie współuczestniczą lub nie, w praktykach religijnych w innej miejscowości.

Ponadto badanie w tym roku dotyczyć będzie także, publikacji treści w formie papierowej jakie parafia prowadziła w roku 2019 (gazetki, czasopisma), jaka była ich częstotliwość oraz nakład, także w formie elektronicznej oraz czy parafia posiada stronę internetową, własny profil na portalach społecznościowych.  Badanie przeprowadza Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, pierwszy w Polsce ośrodek badań nad religijnością oraz duszpasterstwem. Został założony w 1972 r. przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego. Współpracuje z Konferencją Episkopatu Polski oraz Głównym Urzędem Statystycznym.