Drodzy Parafianie!

Start / Ogłoszenia / Drodzy Parafianie!

Za tydzień odbędzie się w Miejscu Piastowym inauguracja roku jubileuszowego z racji 100. rocznicy kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Gorąco zapraszam do udziału w tym ważnym wydarzeniu jak największą liczbę parafian. Do tej pory zapisało się 12 osób. Ufam, że jeszcze w tym tygodniu chętnych przybędzie. Należymy do parafii, którą od samego początku, a więc od blisko 40 lat prowadzą księża michalici. Poprzez ten fakt staliśmy się duchową rodziną i dzielimy ze sobą radości i troski. Uroczystości z udziałem wiernych z placówek michalickich rozsianych po całej Polsce rozpoczną się w sobotę, 26 września, w godzinach wieczornych. My dołączymy do tej modlitewnej wspólnoty drugiego dnia, 27 września. Program uroczystości przedstawia się następująco:

SOBOTA – 26 września 2020 roku

18.30 – Nabożeństwo oczekiwania przy kościele parafialnym w Miejscu Piastowym
19.00 – Przybycie peregrynującej po Polsce Figury św. Michała Archanioła i Msza św. pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego ks. Dariusza Wilka CSMA
20.30 – Procesja z Figurą św. Michała Archanioła do czterech stacji, zakończona w Sanktuarium Św. Michała Archanioła i Bł. Bronisława Markiewicza „Na Górce”.
22.00-24.00 – Czuwanie modlitewne prowadzone przez Rycerzy Świętego Michała Archanioła.
24.00 – Pasterka Anielska

NIEDZIELA – 27 września 2020 roku

10.30 – Godzinki ku czci Św. Michała Archanioła i Konferencja
12.00 – Uwielbienie Boga za dar 100-lecia Zgromadzenia (ołtarz fatimski).
12.40 – Wprowadzenie do Liturgii
13.00 – Msza św. pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Abp Salvatore Pennacchio z udziałem biskupów diecezji, w których pracują księża michalici (Transmisja TV Polonia) – poświęcenie kaplicy Św. Michała Archanioła.

W okólniku zapowiadającym Rok jubileuszowy O. Generał napisał tak: „Z woli Dobrego Boga zbliżamy się do obchodów Jubileuszu kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, którego sto lat temu, w dniu 29 września 1921 r., dokonał wielki poprzednik św. Jana Pawła II na stolicy Metropolii Krakowskiej, Książę Adam Kardynał Sapieha. Ubogaceni biblijną mądrością, we wdzięcznej pamięci zachowujemy wszystkie cuda i łaski Stwórcy w historii naszej rodziny zakonnej od momentu zrodzenia jej idei w sercu Ojca Bronisława, poprzez czas oczekiwania na kościelną aprobatę, kanoniczne zatwierdzenie, trudności w epoce totalitaryzmów i otwartej walki z Kościołem, dynamiczny rozwój w Polsce i wielu krajach świata, nieustannie nowe odkrywanie form realizacji charyzmatu w poszczególnych czasach i miejscach, aż po dzień dzisiejszy. Z ewangeliczną pokorą, ale równocześnie ludzką dumą i szczerą radością patrzymy na dzisiejszą mapę realizacji ewangelicznej misji kolejnych pokoleń michalitów na przestrzeni całego wieku istnienia naszej wspólnoty zakonnej. Świadomi wyjątkowego wyboru i obdarowania przez Opatrzność, Bogu oddając należną cześć, chwałę i uwielbienie, chcemy wyśpiewać Jubileuszowe Te Deum. Z dziecięcą ufnością, w dłonie Najlepszego Ojca, składamy naszą teraźniejszość i przyszłość”.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam do osobistego udziału w uroczystościach dnia 27 września, a tych którzy nie pojadą do łączności poprzez transmisję telewizyjną.

Ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA