Drodzy Parafianie!

Start / Ogłoszenia / Drodzy Parafianie!

XXXIV niedziela zwykła

26 listopada  2017

Wszystko, co uczyniliście… Wszystko, czego nie uczyniliście…
Ludzie sami się określają, czy stoją po prawicy, czy też po lewicy. W polityce jest to równoznaczne z opowiedzeniem się za jakąś filozofią, wizją państwa, strukturą rządzenia, wartościami nadrzędnymi. Może dlatego są też i tacy, którzy tworzą skrajną prawicę, skrajną lewicę, centrum… Wszystko to jest niejasne i prowadzi do zamętu politycznego. Nie ma czystej lewicy i prawicy! Są za to ich odcienie.
Tymczasem w Ewangelii Jezus wyraźnie oddziela narody. Po Jego prawicy znajdują się ci, co pełnili dobre uczynki względem „braci najmniejszych”, a po lewicy ci, którzy tych uczynków względem „braci najmniejszych” nie spełnili. Po lekturze Ewangelii odnosimy wrażenie, że wszystko podzielone jest na pół: stojących po prawej stronie jest tyle samo, co  stojących po lewej. To kwestia obrazu.
„Ponieważ… wszystkie sprawy ludzkie kierowane są jedną naturą, a nikt nie ma u siebie żadnej gwarancji ustawicznego powodzenia, zawsze należy pamiętać o przykazaniu ewangelicznym, które zaleca, byśmy drugim czynili to, co chcemy, żeby oni nam czynili. Jak długo więc sam szczęśliwie żeglujesz, podaj rękę rozbitkowi. Wspólne jest morze, wspólna burza, wspólne przewalanie się bałwanów; podwodne skały, mielizny i rafy i inne przeszkody w żegludze życia w równej mierze grożą płynącym. Dopóki jesteś cały, dopóki bez niebezpieczeństwa płyniesz po morzu żywota, nie mijaj obojętnie tego, który rozbił się o skały. Kto ci gwarantuje, że zawsze będziesz płynął szczęśliwie?” (św. Grzegorz z Nyssy).
Koniec roku liturgicznego przedstawia nam Chrystusa Króla Wszechświata, który poucza o swoim sądzie. Dualizm dobra i zła przekłada się na codzienne życie. Każdy z nas jest trochę owcą, trochę kozłem, ale najważniejsze jest to, że mamy w sobie pragnienie czynienia dobra „braciom naszym najmniejszym”. Czynimy to ze względu na Niego – Chrystusa Króla Wszechświata.
A co u nas? We wtorek uczciliśmy św. Michała Archanioła podczas Mszy św. o uwolnienie i uzdrowienie. W czwartek zakończył się kurs przedmałżeński „Gaudium et Spes”, w którym uczestniczyło dziewięć par. Dziękujemy za udział w parafialnej pielgrzymce do Częstochowy, która odbyła się w sobotę. Polecając się Panu Bogu i Matce Najświętszej dziękowaliśmy za miniony rok liturgiczny i za wszelkie otrzymane łaski. Dzisiejszą Uroczystością Chrystusa Króla kończymy rok liturgiczny. Po Mszy św. o godz. 11.30 obędzie się adoracja Eucharystyczna z litanią do Serca Jezusowego i aktem zawierzenia. Na Mszach św., począwszy od godz. 10.00, śpiewa ceniony tenor Andrzej Kubacki. Po Mszy św. o godz. 18.00 (czyli ok. godz. 19.00) w Sali widowiskowej pod kościołem odbędą się Parafialne Jędrzejki, które przygotowujemy wspólnie z Ośrodkiem Michael. Zapraszamy serdecznie do udziału i wspólnej zabawy wszystkich parafian a szczególnie osoby samotne. Od piątku do niedzieli (1-3 grudnia) będziemy gościć młodzież z całej Polski na Oazie Modlitwy. Prosimy o zgłaszanie się osób, które zechciałyby przyjąć młodzież na nocleg oraz tych, którzy chcieliby wesprzeć to przedsięwzięcie materialnie. Zapraszamy jeszcze do czwartku na różaniec za zmarłych o godz. 17.15, w niedziele o godz. 11.15. W środę (29 listopada) w naszym domu zakonnym odbędzie się spotkanie związane z podsumowaniem wizytacji kanonicznej w całym dekanacie. Będą na nim obecni księża biskupi, przedstawiciele urzędów kurii diecezjalnej i księża z dekanatu.
Za tydzień rozpoczynamy Adwent okres radosnego przygotowywania się na Boże Narodzenie. Na Mszach św. będzie grał i śpiewał franciszkański zespół „Pokój i Dobro” z Łodzi. Po Mszach będzie krótki koncert i możliwość zakupu płyt.
Bracia zakonni i kleryk roznoszą do waszych domów poświęcone opłatki wigilijne. Chodzą w godzinach wieczornych, mają identyfikatory ze zdjęciem.
Wspólnota Rodziny Radia Maryja zaprasza na uroczystość rocznicową do Torunia 2 grudnia br. z okazji kolejnej rocznicy powstania radia. Wyjazd o godz. 6.00 z parkingu przy przychodni.
Rodziców i dzieci klas trzecich ze szkoły podstawowej nr 357 zapraszamy na Mszę św. i spotkanie w niedzielę (3 grudnia) na godzinę 15.00.
Na czas oczekiwania na przyjście Pana w tajemnicy wcielenia z serca Wam błogosławimy i pamiętamy w modlitwie.

ks. prefekt Robert Giza CSMA

tel. 22 638 24 58, wew. 134