Drodzy Parafianie!

Start / Ogłoszenia / Drodzy Parafianie!

I Niedziela Wielkiego Postu

18 lutego 2018

Cóż innego miałoby się znaleźć w słowie proboszcza do parafian w I Niedzielę Wielkiego Postu jak nie zachęta do gorliwego wnikania w tajemnicę krzyża w tym świętym czasie, poprzez wymaganie od siebie, miłość okazywaną bliźniemu a także udział w proponowanych nabożeństwach wielkopostnych i modlitwę. Często narzekamy, że nie mamy czasu na modlitwę, co nieraz bywa prawdą. Jednak nigdy nie będziemy mieli komfortowego miejsca czy sytuacji życiowej, jakiejś sielanki bez żadnych słabości, grzechów i zmagań, bez konieczności podejmowania trudnych decyzji, bez prób, które będą testować naszą ufność, ale też konfrontować z tym, że ciągle polegamy wyłącznie na sobie.
Kiedyś dotarło do mnie, mocniej niż zwykle, że Pan Jezus niczego od nas nie wymaga na siłę, odwołuje się tylko do naszej dobrej woli: „Jeśli chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki i zamknij drzwi” (Mt 6, 6) „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie” (Mt 16, 24). Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz. Potem przyjdź i chodź za mną” (Mt 19, 21). Jest tylko jeden warunek: pragnienie i gotowość, nie od razu miłość. Miłość przyjdzie potem. Nie ma w tych słowach przymusu kojarzącego się z przykrym obowiązkiem. Żeby czegoś chcieć, muszę to poznać, muszę zapragnąć. Jeśli czegoś rzeczywiście chcę, to wtedy niemalże instynktownie wiem, że muszę podjąć konkretne kroki, aby zrealizować moje pragnienie. Uświadommy sobie na nowo, że Bóg nas bardzo kocha, że daje nam swojego Syna, który podejmuje trud męki i cierpienia dla nas, a wtedy będzie nam łatwiej zmobilizować wolę, aby przyjść na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, adorację Najświętszego Sakramentu czy dodatkową Mszę w tygodniu. Z ważniejszych wydarzeń, które są przed nami to: całodzienna modlitwa z możliwością spowiedzi w czwartek, gdy nasza świątynia będzie kościołem stacyjnym. W piątek pamiętajmy o poście w intencji pokoju na świecie, a za tydzień odbędą się uroczystości związane z uczczeniem pamięci o Żołnierzach Wyklętych. O szczegółach tych wydarzeń dowiecie się z ogłoszeń duszpasterskich. Zapraszam do udziału.
ks. proboszcz Kazimierz Joniec