Drodzy Parafianie!

Start / Ogłoszenia / Drodzy Parafianie!

IV Niedziela Wielkanocna

22 kwietnia 2018

W ciągu najbliższych dni i tygodni zapukają do waszych mieszkań przedstawiciele wspólnot parafialnych, żeby jeszcze raz zaprosić do udziału w misjach świętych i pozostawić szczegółowy program. To już kolejny raz, kiedy staramy się dotrzeć z informacją i zaproszeniem do każdego. Był list zapraszający roznoszony wraz z wigilijnymi opłatkami, była rozmowa w czasie wizyty duszpasterskiej, a teraz czas na aktywność parafian świeckich i ich misję. Chcemy dotrzeć do każdego bez wyjątku zwłaszcza do osób, które oddaliły się od Kościoła z różnych powodów. Wiem, że wy, którzy uczestniczycie w coniedzielnej Mszy św., czytacie gazetkę, wiecie, co nas czeka i jak bogaty będzie program tego misyjnego czasu, ale nie tak jest z każdym członkiem wspólnoty parafialnej. Dlatego potrzebne jest nasze wspólne zaangażowanie. Zadanie zwiastowania Ewangelii wszelkimi sposobami jest naturalną konsekwencją odpowiedzialności chrześcijańskiej. Człowiek, który stał się uczniem Jezusa, widzi pozytywne tego efekty i nie jest w stanie zachować tej wiedzy dla siebie. Wynika to nawet z typowej ludzkiej potrzeby podzielenia się z innymi tym, co dla nas ważne. Pomaga nam w tym Pan Jezus. „I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim! Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie”.
Druga rzecz z naszych spraw to zapowiadany tydzień temu opis projektu Drogi Krzyżowej do naszego kościoła autorstwa pana Tomasza Wachowicza. Makiety umieszczone na ścianie przedstawiają propozycję projektową dwóch stacji drogi krzyżowej II: Jezus bierze Krzyż i IV: Spotkanie z Matką. Makiety są propozycją jak mogłyby wyglądać poszczególne płaskorzeźby (14 stacji). Stacje mają być odlane z brązu metodą na wosk tracony. Kolorystyka stacji (kolor patyny: jasny miodowy), zbliżona ma być do rzeźb w ołtarzu głównym. Sposób rzeźbienia będzie sugerował drewno, co również ma być nawiązaniem do rzeźb ołtarzowych. Makiety sugerują wielkość 1:1 gotowych płaskorzeźb. Płaskorzeźby umieszczone będą na wybranych miejscach. Tłem do każdej ze stacji będzie forma prostokątnego kształtu okna, zakończona łukiem (w proporcjach okien w kościele) wykona z identycznej już istniejącej cegły na ścianach. Proporcje poszczególnych stacji będą zbliżone do siebie w rysunku i wielkości postaci. Granica górnej części każdej ze stacji biegnie wzdłuż kształtu postaci i krzyża, a dolna część zakończona jest linią prostą.

Notka o autorze drogi krzyżowej: Tomasz Wachowicz (ur. 1973 r.), artysta-rzeźbiarz. Dyplomy na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu z Rzeźby i Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce. W dorobku artystycznym m.in.: Droga Krzyżowa, płaskorzeźby z brązu w kościele księży Filipinów w Bytowie; Droga Krzyżowa, płaskorzeźby z brązu w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Poznaniu.

ks. proboszcz Kazimierz Joniec