Drodzy Parafianie!

Start / Ogłoszenia / Drodzy Parafianie!

W dniu 15 stycznia 2019 r. Ojciec Święty przyjął na audiencji prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard. Angelo Becciu i upoważnił tę dykasterię do opublikowania dekretu  heroiczności cnót Sł. Bożej Anny Kaworek, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła. Zgoda Papieża Franciszka na promulgację dekretu to bardzo ważny krok w drodze na ołtarze „Cichej Bohaterki” z Miejsca Piastowego. W dniu 15 stycznia 2019 r. Ojciec Święty przyjął na audiencji prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard. Angelo Becciu i upoważnił tę dykasterię do opublikowania dekretu  heroiczności cnót Sł. Bożej Anny Kaworek, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła. Zgoda Papieża Franciszka na promulgację dekretu to bardzo ważny krok w drodze na ołtarze „Cichej Bohaterki” z Miejsca Piastowego.  Proces beatyfikacyjny Anny Kaworek na szczeblu diecezjalnym prowadzony był na terenie archidiecezji przemyskiej, rozpoczął się 2 lutego 1993 r., a zakończył 9 grudnia 1997 r. W tym czasie przeprowadzono też ekshumację i zabezpieczone szczątki złożono w krypcie w Domu Macierzystym Zgromadzenia w Miejscu Piastowym, Po zakończeniu tego etapu akta procesowe zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.  Następnie opracowane Positio przebadał kongres konsultorów teologicznych w kwietniu 2018 r.,  a 10 stycznia br. pozytywną opinię wyrazili kardynałowie i biskupi. Od chwili aprobaty tej decyzji przez Ojca Świętego Franciszka, Annie Kaworek przysługuje tytuł Czcigodnej Służebnicy Bożej. Czcigodna Służebnica Boża Anna Kaworek, wydając z miłości do Jezusa swoje życie w służbie potrzebującym oraz w „bezkrwawym boju” o zbawienie dusz, znalazła poczucie szczęścia i spełnienia woli Bożej. Dla współczesnych chrześcijan jest znakiem wytrwałej wierności Bogu, który w swoim czasie wypełnia odwieczne zamiary. Uczy nas konsultowania z Bogiem decyzji i wsłuchiwania się w Boży głos. Jest wzorem czułej i praktycznej miłości wobec ubogich, a zwłaszcza bezbronnych dzieci. Dla pierwszych i obecnych michalitek jest przykładem, dzielenia wspólnego życia w prostej i pokornej codzienności oraz za św. Michałem Archaniołem miłowania Boga ponad wszystko.  Wyrażając radość i wdzięczność Kościołowi za potwierdzenie jej heroicznego życia,  prosimy o wspólną z nami modlitwę o cud uzdrowienia za jej przyczyną i o rychłą jej beatyfikację.