Spowiedź święta

Start / Co, gdzie, kiedy / Spowiedź święta

Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany:

  • w niedziele podczas każdej Mszy św. w kościele
  • w dni powszednie rano podczas Mszy św. o godz. 6.15, 7.00 i 8.00 w kaplicy Aniołów oraz wieczorem w kościele od godz. 17.30 oraz w Kaplicy Aniołów w godz. 21.00-22.00

W kościele księża spowiadają w nowych, zamykanych konfesjonałach po obu stronach chóru i tam prosimy się ustawiać do spowiedzi.