Chrzest

Start / Sakramenty / Chrzest

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą niedzielę, na Mszy świętej, w kościele o godzinie 13:00. Chrzest dziecka rodzice zgłaszają w kancelarii parafialnej.

Niezbędne dokumenty to:

 • wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Chrzestnym może być ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy ich nie ma przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,
 • ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,
 • jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest,
 • uczniowie szkół średnich – uczęszczający na katechizację.

Chrzestni nie będący naszymi parafianami zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności. Świecę i białą szatę do sakramentu rodzice organizują we własnym zakresie. W dniu uroczystości prosimy o przybycie przynajmniej 20 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i zgłoszenie się do zakrystii celem podpisania stosownych dokumentów. Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii świętej.

Obowiązkowa katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się w każdy piątek o godz. 19.00, w sali na plebanii.

Fotografowanie w czasie chrztu świętego

Zawodowi fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy – okazjonalnie lub na sposób stały – zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są zobowiązani uprzednio ukończyć specjalny kurs zorganizowany przez Diecezjalną Komisję ds. Liturgii oraz otrzymać pisemne upoważnienie miejscowej władzy diecezjalnej”.

(…) Fotograf lub operator winien zgłosić się odpowiednio wcześniej do proboszcza lub rektora oraz do prezbitera, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nimi uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej czynności. Wszyscy inni fotografowie i operatorzy nie mogą samowolnie użytkować swego sprzętu w czasie sprawowanej liturgii. Przed rozpoczęciem celebracji odpowiedzialny za kościół powinien poinformować zgromadzonych o tym, że w czasie liturgii fotografować lub filmować mogą jedynie osoby do tego upoważnione.

(…) Osoby upoważnione do fotografowania lub filmowania podczas czynności liturgicznych winny być odpowiednio i godnie ubrane.”(Komisja Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego).

Zgodnie ze wskazaniami Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego, osobą upoważnioną przez proboszcza naszej parafii na sposób stały jest pan Rafał Świłło. Fotograf ten posiada świadectwo ukończenia kursu organizowanego przez Kurię Metropolitalną Warszawską.

FOTOGRAFOWANIE PRYWATNYM APARATEM DOZWOLONE JEST TYLKO PO ZAKOŃCZENIU UROCZYSTOŚCI.

Zakres wykonywania fotografii uzgadniają zainteresowani indywidualnie z fotografem.

Informacje dodatkowe:

 • Przed uroczystością zapisywane są numery telefonów i w tygodniu, po umówieniu spotkania, gotowe zdjęcia w albumie są dostarczane do domu lub pod ustalony adres, gdzie można dokonać wyboru pakietu i zakupić zdjęcia lub zrezygnować z zakupu.
 • Chęć wykonania zdjęć przed Mszą Św. w domu i po uroczystości, np. podczas spotkania rodzinnego, prosimy zgłaszać najpóźniej dzień wcześniej pod numerem informacyjnym: +48 660 048 421.
 • Próbki zdjęć oraz formularz kontaktowy można znaleźć na stronie internetowej fotografa.