Co, gdzie, kiedy

Zajdziesz tu najważniejsze informacje: kiedy odprawiana jest Msza św., kiedy można skorzystać z sakramentu spowiedzi lub załatwić sprawę w kancelarii parafialnej. Potrzebujesz więcej informacji? Klikaj w poszczególne sekcje.

<a href=MSZE ŚWIĘTE">

MSZE ŚWIĘTE

W niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00, 20.00
W tygodniu: 6.15, 7.00, 8.00, 18.00

<a href=SPOWIEDŹ ŚWIĘTA">

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

W niedziele i święta nakazane podczas każdej Mszy św.
W tygodniu: rano podczas Mszy św. oraz wieczorem od 17.30 oraz w Kaplicy Aniołów w godz.: 21.00-22.00

<a href=NABOŻEŃSTWA">

NABOŻEŃSTWA

Koronka do Bożego Miłosierdzia codziennie o godz. 15.00
Godzinki o NMP w niedziele, po Mszy św. o godz. 7.00

<a href=ADORACJA">

ADORACJA

Niedziela godz. 15.00 – 18.00, wtorek – piątek godz. 8.30 – 22.00
Poniedziałek i sobota godz. 15.00 – 22.00

<a href=KANCELARIA">

KANCELARIA

Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 10.00 i 16.30 – 18.00
Telefon: 22 638 24 58 w.134

<a href=PORADNIA RODZINNA">

PORADNIA RODZINNA

Spotkania w poradni odbywają się po umówieniu się z osobą prowadzącą – Aleksandra Kliszcz tel. 793 020 029.

Ogłoszenia parafialne
Słowo od proboszcza
Parafialna pielgrzymka do Fatimy
Kurs przedmałżeński
Akademia pod Aniołkami

Sakramenty

Chrzest
Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą niedzielę podczas Mszy świętej w kościele głównym o godzinie 13:00. Chrzest dziecka rodzice zgłaszają wcześniej w kancelarii parafialnej.
Bierzmowanie
Bierzmowanie jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego - Duch prawdy i miłości, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła.
Małżeństwo
Sakrament małżeństwa udzielany jest w soboty w godzinach popołudniowych. Narzeczeni co najmniej trzy miesiące przed terminem zawarcia sakramentu zgłaszają się do kancelarii parafialnej.
Namaszczenie Chorych
Zawsze w każdy pierwszy piątek miesiąca kapłani naszej parafii udają się do chorych, dzięki czemu każdy cierpiący ma możliwość skorzystania z sakramentu pokuty oraz przyjąć Komunię świętą.

Duszpasterze

Nie wiesz, kto jest kim w naszej parafii? Poznaj naszych duszpasterzy.
Dowiedz się, za jakie wspólnoty są odpowiedzialni.

ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA
 • proboszcz parafii i przełożony domu zakonnego
 • kancelaria parafialna
 • ojciec duchowny dekanatu jelonkowskiego
 • Żywy Różaniec dorosłych
 • „Caritas” parafialna
 • Bractwo adoracyjne
 • Czciciele i rycerze św. Michała Archanioła
 • Liturgiczna Schola Dorosłych
 • Rodzinne Świętowanie Niedzieli

Święcenia kapłańskie: 15 maja 1999 roku

I profesja zakonna: 16 lipca 1992 roku

Imieniny: 4 marca

ks. Mieczysław Gładysz CSMA
 • pomoc duszpasterska

Święcenia kapłańskie: 21 czerwca 1963 roku

I profesja zakonna: 2 sierpnia 1953 roku

Imieniny: 1 stycznia

ks. Jacek Majbrodzki CSMA
 • katecheta w SP 357
 • Ruch Światło-Życie (młodzież)
 • kancelaria parafialna
 • gazetka parafialna
 • strona internetowa
 • chorzy w I piątki miesiąca
 • młodzież przygotowująca się do bierzmowania
 • moderator Ruchu Światło-Życie w zgromadzeniu księży michalitów

Święcenia kapłańskie: 23 maja 2015 roku

I profesja zakonna: 8 września 2010 roku

Imieniny: 17 sierpnia

ks. Tadeusz Ruszkowski CSMA
 • pomoc duszpasterska

Święcenia kapłańskie: 21 grudnia 1962 roku

I profesja zakonna: 29 września 1953 roku

Imieniny: 28 października

ks. Wojciech Szymański CSMA
 • katecheta w SP nr 357
 • przygotowanie dzieci do I Komunii św.
 • Odnowa w Duchu Świętym
 • chorzy w I piątki miesiąca
 • katecheza przedchrzcielna
 • Msza św. dla dzieci
 • Oaza Dzieci Bożych

Data święceń: 16 maja 2009 roku

I profesja zakonna: 8 września 2004 roku

Imieniny: 23 kwietnia

ks. Piotr Bulanda CSMA
 • wikariusz parafialny i lokalny
 • kancelaria parafialna
 • katecheta w SP 321
 • kurs przedmałżeński “Gaudium et spes”
 • krąg biblijny
 • UKS “Uskrzydleni”

Święcenie kapłańskie: 20 maja 2006 roku

I profesja zakonna: 16 lipca 1999 roku

Imieniny: 29 czerwca

ks. Jerzy Góralewicz CSMA
 • katecheta w SP 321
 • przygotowanie dzieci do I Komunii św.
 • Kościół Domowy – 3 kręgi
 • chorzy w I piątki miesiąca
 • kurs przedmałżeński “Wieczory dla narzeczonych”
 • duszpasterstwo młodzieży, która była zaangażowana w ŚDM
 • Msza św. dla dzieci

Święcenia kapłańskie: 22 maja 2010 roku

I profesja zakonna: 8 września 2002 roku

Imieniny: 23 kwietnia

ks. Marek Posełkiewicz CSMA
 • dyrektor Ośrodka Michael
 • kurs Alfa
 • wspólnota ewangelizacyjna
 • Msza św. dla przedszkolaków
 • warsztaty ikonograficzne

Święcenia kapłańskie: 16 maja 1998 roku

I profesja zakonna: 15 sierpnia 1991 roku

Imieniny: 25 kwietnia

ks. Janusz Rzucidło CSMA
 • pomoc duszpasterska

Święcenia kapłańskie: 25 lutego 1964 roku

I profesja zakonna: 2 sierpnia 1953 roku

Imieniny: 24 czerwca

br. Marian Świerczewski CSMA
 • pomoc duszpasterska

I profesja zakonna: 15 sierpnia 1984 roku

Imieniny: 1 lipca

ks. Paweł Czyrek CSMA
 • katecheta w SP 357
 • Liturgiczna Służba Ołtarza
 • Dziecięcy Festiwal Kolęd
 • Kościół Domowy – 2 kręgi
 • Wspólnota Krwi Chrystusa
 • Wspólnota "W Cieniu Skrzydeł"

Święcenia kapłańskie: 28 maja 2011 roku

I profesja zakonna: 8 września 2004 roku

Imieniny: 15 stycznia

ks. Dariusz Kielar CSMA
 • ojciec duchowny domu zakonnego
 • planowanie grafików posług
 • przygotowanie dorosłych do sakramentów
 • katechezy dla dorosłych
 • indywidualny kurs przedmałżeński
 • Msza św. o uwolnienie za przyczyną św. Michała Archanioła
 • chorzy w I piątki miesiąca
 • korekta gazetki parafialnej
 • wypominki roczne
 • biblioteka parafialna
 • digitalizacja kartoteki parafialnej

Święcenia kapłańskie: 18 maja 2002 roku

I profesja zakonna: 16 lipca 1995 roku

Imieniny: 19 grudnia

ks. Józef Przeklasa CSMA
 • pomoc duszpasterska
 • wspólnota Duchowej Adopcji

Święcenia kapłańskie: 26 maja 1985 roku

I profesja zakonna: 2 sierpnia 1982 roku

Imieniny: 19 marca

ks. Jan Sereda CSMA
 • pomoc duszpasterska
 • Rodzina Radia Maryja

Święcenia kapłańskie: 25 lutego 1964 roku

I profesja zakonna: 30 sierpnia 1953 roku

Imieniny: 27 grudnia

kl. Dominik Filipek CSMA
 • praktyka w Ośrodku Michael
 • pomoc duszpasterska

I profesja zakonna: 8 września 2011 roku

Imieniny: 8 sierpnia

Wspólnoty

Chcesz się zbliżyć się do Pana Boga? Pogłębić życie duchowe? Rozwinąć talenty? Zapoznaj się ze wspólnotami, działającymi w naszej parafii! Dołącz do nas!

BRACTWO ADORACYJNE - głównym celem wspólnoty jest kult Najświętszego Sakramentu. W ramach tego kultu trwamy na modlitwie jedną lub kilka godzin w tygodniu adorując Najświętszy Sakrament. Wybrana godzi...
Detail

ŻYWY RÓŻANIEC DZIECI - dziecięca róża pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej, modli się w intencji o nawrócenie grzeszników. Róża została założona w 1999 r. gdy do kościoła  przybyła figura Matki Bożej ...
Detail

ŻYWY RÓŻANIEC - składa się z 50 Róż Różańcowych, które każdego dnia wypraszają przez Maryję u Pana Jezusa łaski dla rodzin należących do parafii, ojczyzny i świata. W pierwsze soboty miesiąca odbywają...
Detail

RYCERSTWO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA - specyficznym charyzmatem Rycerstwa jest głoszenie zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, nad mocami zła, które dążą do zniszczenia człowieka. Celem jest także wynag...
Detail

WSPÓLNOTA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM "MICHAEL" służy pomocą w realizacji misji powierzonej Kościołowi przez Chrystusa: ewangelizacji świata, nawróceniu, zbawieniu i uświęceniu ludzi. Współtwórcą wspóln...
Detail

MINISTRANCI - głównym celem tej grupy jest stała formacja liturgiczno-duchowa chłopców, realizowana poprzez przygotowanie do czynnego udziału w życiu Kościoła, uwrażliwienia na piękno liturgii, a takż...
Detail

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA - posiada dar i zadanie kształtowania siebie we Krwi Chrystusa. Przejawia się to przez pełny udział w sakramentach, a w szczególności w codziennej Eucharystii; codzienne modli...
Detail

WSPÓLNOTA MŁODZIEŻOWA "W CIENIU SKRZYDEŁ" powstała w 2013 roku na bazie działającego w parafii Duszpasterstwa Akademickiego „Bemowo”. Osoby gromadzące się wówczas we wspólnocie nie były związane ze śr...
Detail

RODZINNE ŚWIĘTOWANIE NIEDZIELI - w parafii od stycznia 2014 roku. Formuła wspólnoty została podpatrzona na spotkaniach Rodzinnego Świętowania Niedzieli w Ursusie w Warszawie. Pod koniec 2013 poprosili...
Detail

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE - wspólnota dla młodzieży, począwszy od 7 klasy SP (1 gimn.). Formacja we wspólnocie opiera się na formule światło-Życie, postulująca jedność poznania i działania w człowieku, wskaz...
Detail

OAZA DZIECI BOŻYCH to jedna z grup Ruchu Światło-Życie, którego założycielem był ks. Franciszek Blachnicki. Przygotowuje dzieci do głębszego przeżywania wiary i czynnego udziału w liturgii. Dzieci ...
Detail

KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA powstało przy naszej parafii w 2004 roku z inicjatywy grupy wiernych zaangażowanych w życie parafialne i słuchających rozgłośni toruńskiej. Jego głównym zadaniem  jest sze...
Detail

UKS USKRZYDLENI to Klub piłkarski dla dzieci i młodzieży przy Parafii MB Królowej Aniołów powstał późną jesienią 2013 roku z inicjatywy ks. proboszcza Rafała Kamińskiego. To On, razem z parafianinem -
Detail

DOMOWY KOŚCIÓŁ - obejmuje małżeństwa, skupiające się w poszczególnych kręgach formacyjnych, które realizują program Ruchu Światło – Życie. Małżeństwa dzielą się życiem, wspólnie się modlą, pogłębiają ...
Detail

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS - celem zespołu jest pomoc rodzinom wielodzietnym, osobom ubogim, samotnym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, bezdomnym. Wspólnota została powołana do istnienia w 2001 roku. ...
Detail

LITURGICZNA SCHOLA DOROSŁYCH - nasza parafialna schola istnieje już bardzo długo! Jednak przez lata uaktywniała się ona tylko na Triduum Paschalne, lub inne uroczystości. Wraz z przybyciem proboszcza ...
Detail

Bierzmowani

Kalendarium spotkań przygotowujących do sakramentu bierzmowania


Grupa pierwsza (2015/17) - 13 czerwca (wtorek), godz. 19.00

Egzamin (pierwszy termin) - 21 czerwca (środa), od godz. 17.00

Grupa druga (2016/18) - 8 czerwca (czwartek), godz. 19.00

Na spotkanie czerwcowe zapraszamy rodziców!

Spotkania odbędą się w sali niebieskiej domu zakonnego

 

Kalendarz spotkań - czerwiec 2017


Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa. Pamiętajcie, aby zabrać Pismo święte 🙂

Spotkania w grupach prowadzi ks. Jacek Majbrodzki CSMA

Grupa 1A

7 VI 2017 środa
salka oazowa
 • godz. 19:00 - 20.00

Grupa 1F

12 VI 2017 poniedziałek
salka oazowa
 • godz. 20:00 - 21:00

Grupa 2A

Paulina Ambroziak
22 VI 2017
informacja na furcie
 • godz. 18.00 - 19.00

Grupa 1B

7 VI 2017 środa
Informacja na furcie
 • godz. 19:00 – 20:00

Grupa 1G

19 VI 2017 poniedziałek
salka oazowa
 • godz. 19:00 - 20:00

Grupa 2B

Mateusz Matecki
8 VI 2017
informacja na furcie
 • godz. 19:00 - 20:00

Grupa 1C

12 VI 2016 poniedziałek
salka oazowa
 • godz. 19:00 - 20:00

Grupa 1H

19 VI 2017 poniedziałek
salka oazowa
 • godz. 19:00 – 20:00

Grupa 2C

kl. Dominik Filipek CSMA
19 VI 2017
informacja na furcie
 • godz. 19.00 - 20.00

Grupa 1D

12 VI 2017 poniedziałek
salka oazowa
 • godz. 19:00 - 20:00

Grupa 1I

19 VI 2017 poniedziałek
salka oazowa
 • godz. 20:00 – 21:00

Grupa 2D

Wojciech Dubaniewicz
14 VI 2017
informacja na furcie
 • godz. 19:00 - 20:00

Grupa 1E

12 VI 2017 poniedziałek
salka oazowa
 • godz. 20:00 – 21:00

Grupa 1J

19 VI 2017 poniedziałek
salka oazowa
 • godz. 20:00 - 21:00

Galeria zdjęć

Najciekawsze zdjęcia z wydarzeń w naszej parafii 🙂

« 1 z 4 »

Parafia on-line

Napisz do nas

Chcesz się z nami skontaktować? Masz do nas pytanie?
Pisz – odpowiemy na każdą wiadomość 🙂

Imię i nazwisko

Adres email

Temat

Treść wiadomości

Parafia Matki Bożej Królowej Aniołów

 • 22 638 24 58 w.134
 • www.parafia-bemowo.waw.pl
 • ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1
  01-493 Warszawa

 • Konto bankowe: Bank Pekao
  19 1240 6292 1111 0010 5932 1737